Techmex wspierał bielszczanina – zdobywcę Kilimandżaro.